POMOC DLA NICOLI

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"
KRS 0000037904
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 29624 Wala Nicola darowizna na pomoc i ochron?zdrowiaNabór 2019/2020

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 - Od dnia 28.02. - do 8.03.2019r. -składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu. - 0d 18.03. - d


Do pobrania

- Dziecko nieśmiałe w domu i przedszkolu
- Kara i nagroda w wychowaniu dzieci
- Okres adaptacyjny w przedszkolu

© 2012 Publiczne przedszkole "Wesoła kraina" ul. Swarzꤺka 4, 62-020 Gortatowo
| Wdrożenie AMRSTUDIO.pl